• Uprawnienia SEP energetyczne (do 1 kW)
  • Uprawnienia SEP gazowe
  • Uprawnienia do wykonywania pierwszych uruchomień kuchni gazowych i elektrycznych oraz zatwierdzania gwarancji